ติดตั้งโซล่าห์เซล ขนาด 1 mv โรงงาน sony นิคมอุตสาหกรรมบางกระดี ปทุมธานี – 03

2022-03-27