ติดตั้งโซล่าห์เซล ขนาด 2.6 MV โรงงาน Sony นิคมอุตสาหกรรมบางกระดี ปทุมธานี

OtherProjects

งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 500kVA บ.อุดมศักดิ์ เชียงใหม่ จำกัด

Previous Project

งานติดตั้ง Termination Kit and DC Hi pot Test. บัวใหญ่ไบโอเพาเวอร์ นครราชสีมา

Next Project