งานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า 33kV ภายในค่ายวชิราวุธ ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

OtherProjects

Solar Rooftop 172,800 watt SENKO LOGISTICS DISTRIBUTION (THAILAND) CO.,LTD.

Previous Project

งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 500kVA บ.อุดมศักดิ์ เชียงใหม่ จำกัด

Next Project