งานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า 33kV
ภายในค่ายวชิราวุธ ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

OtherProjects

งานติดตั้ง Solar roof Capacity 801kWp

Previous Project

งานติดตั้งระบบไฟฟ้า 24kV และ หม้อแปลง 500kVA

Next Project