งานติดตั้งSOLAR ROOF 320kWp.

บริษัท เทซ อินดัสทรี จำกัด (TEZ) นิคมอุตสาหกรรมอิสเทิร์นซีบอร์ด จ.ระยอง

OtherProjects

งานติดตั้ง SOLAR ROOF 320kWp.

Previous Project

งานติดตั้งระบบไฟฟ้า24kV และหม้อแปลง 500kVA

Next Project