งานติดตั้ง Load Break Switch(SF6) 24kV 630A

สถานที่  บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (บางพลี)

OtherProjects

งานติดตั้ง Load Break Switch(SF6) 22kV 630A

Previous Project

งานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดัน 22 เควี

Next Project