งานติดตั้ง CT,PT และ TOU Meter พร้อมเข้าหัวสายหม้อแปลง 3000kVA บ.บัวใหญ่ ใบโอ เพาเวอร์ จำกัด นครราชสีมา

OtherProjects

งานติดตั้งโซล่าเซล์ 2.6MV SONY

Previous Project

Solar Rooftop 450,360 watt บริษัท ฟอร์มูล่า อุตสาหกรรม จำกัด จ.ฉะเชิงเทรา

Next Project