งานติดตั้งโซล่าห์เซล ขนาด 172,800 watt โรงงาน senko -02

2022-05-11