งานติดตั้งโซล่ารูฟท๊อป Solar rooftop ขนาด 61.2kw
การไฟฟ้านครหลวง เขตคลองเตย

OtherProjects

งานติดตั้งโซล่ารูฟท๊อป Solar rooftop ขนาด 61.2kw

Previous Project

งานติดตั้งโซล่ารูฟท๊อป Solar rooftop ขนาด 20.2kw

Next Project