งานติดตั้งโซล่ารูฟท๊อป Solar rooftop ขนาด 61.2kw
การไฟฟ้านครหลวง เขตบางกระปิ

OtherProjects

งานติดตั้งโซล่ารูฟท๊อป Solar rooftop ขนาด 60.2kw

Previous Project

งานติดตั้งโซล่ารูฟท๊อป Solar rooftop ขนาด 61.2kw

Next Project