งานติดตั้งโซล่ารูฟท๊อป 241.9 kW
โรงงาน G.K ASSEMBLY ถ.สวนผัก นนทบุรี

OtherProjects

งานติดตั้งปักเสาและพาดสายพร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า 100 kVA

Previous Project

งานติดตั้งโซล่ารูฟท๊อป Solar rooftop

Next Project