งานติดตั้งเครื่องวัดไฟฟ้า CT/PT และ PQM Meter
สถานที่ โรงงาน ห้างสรรพสินค้า Aeon อ.ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี

OtherProjects

งานติดตั้งระบบแสงสว่าง/Fire Alarm และระบบประกอบอาคาร

Previous Project

งานติดตั้งเครื่องวัดไฟฟ้า CT/PT และ PQM Meter

Next Project