งานติดตั้งเครื่องวัดไฟฟ้า CT/PT และ PQM Meter
สถานที่ โรงงาน บ. ขอนแก่นแหอวน จำกัด อ.เชียงยืน จังหวัด มหาสารคาม

OtherProjects

งานติดตั้งเครื่องวัดไฟฟ้า CT/PT และ PQM Meter

Previous Project

งานติดตั้งเสาไฟฟ้าและสายส่งพร้อมอุปกรณ์ประกอบระบบ 22kV

Next Project