งานติดตั้งเครื่องวัดไฟฟ้า CT/PT และ PQM Meter
สถานที่ โรงงาน บ. ขอนแก่นแหอวน จำกัด อ.หนองเรือ จังหวัด ขอนแก่น

OtherProjects

งานติดตั้งเครื่องวัดไฟฟ้า CT/PT และ PQM Meter

Previous Project

งานติดตั้งเครื่องวัดไฟฟ้า CT/PT และ PQM Meter

Next Project