งานติดตั้งระบบไฟฟ้า 22kV และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 2MW ลำปาง 1xTCG2020 V16 (1560 kWe) MWM BIOGAS GENSET

OtherProjects

งานก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน

Previous Project

งานติดตั้งชุดนั่งร้านหม้อแปลง 1250kVA 2 ชุด

Next Project