งานติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ 410.88kW โรงงาน vitalo packaging (thailand) ltd.

นิคมอุตสากรรม 304 อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

OtherProjects

งานติดตั้งระบบไฟฟ้า 33kV ปักเสาพาดสายและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า

Previous Project

งานติดตั้งชุดนั่งร้านหม้อแปลง 1250kVA 2 ชุด

Next Project