งานติดตั้งระบบโซล่าห์เซล snc ขนาด 477,080 watt-05

2022-05-11