งานติดตั้งระบบโซล่าห์เซล ขนาด 997,000 watt pioneer-07

2022-05-11