งานติดตั้งระบบแสงสว่าง/Fire Alarm และระบบประกอบอาคาร
สถานที่ โรงงาน บ. บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
ผู้ว่าจ้าง บ.อาร์ท ดีไซด์จำกัด

OtherProjects

งานติดตั้งเสาไฟฟ้าและสายส่งพร้อมอุปกรณ์ประกอบระบบ 6.6kV

Previous Project

งานติดตั้งเครื่องวัดไฟฟ้า CT/PT และ PQM Meter

Next Project