งานติดตั้งระบบเมนไฟฟ้าให้กับเครื่องจักร
สถานที่ โรงงาน บ.MEP Technical นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี
ผู้ว่าจ้าง บ.เอลโม เทค จำกัด

OtherProjects

งานติดตั้งระบบท่อใต้ดินสายส่งและระบบกราวด์ (Grounding System)

Previous Project

งานติดตั้งเครื่องวัดไฟฟ้า CT/PT และ PQM Meter

Next Project