งานติดตั้งระบบท่อใต้ดินสายส่งและระบบกราวด์ (Grounding System)
สถานที่ โรงงาน บ.เซกิ คอร์ป(ประเทศไทย) นิคมอุตสาหกรรมเหมราช สระบุรี
ผู้ว่าจ้าง บ.เอลโม เทค จำกัด

OtherProjects

งานติดตั้งเสาไฟฟ้าและสายส่งพร้อมอุปกรณ์ประกอบระบบ 22kV

Previous Project

งานติดตั้งระบบเมนไฟฟ้าให้กับเครื่องจักร

Next Project