งานขยายเขต ปักเสาและพาดสาย 24kV 500kVA

สถานที่ โรงงานแรมมิ่งไพล์ ไทรน้อย นนทบุรี

OtherProjects

งานติดตั้งระบบสื่อสารงานรถไฟฟ้าสายสีแดง บางซื่อ-รังสิต

Previous Project

งานขยายเขต ปักเสาและพาดสาย 22kV 630kVA

Next Project