งานขยายเขตและปรับปรุงระบบจำหน่าย ภายในกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 15 หมู่ที่ 9 ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

OtherProjects

งานโรงน้ำตาล มิตรผล ภุเขียว ชัยภูมิ

Previous Project

งานติดตั้ง Solar roof Capacity 801kWp

Next Project