งานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดัน 22 เควี – 11

2021-06-01