งานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดัน 22 เควี ให้กับบริษัท AVX Thailand Limited ภายในเขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดนครราชสีมา

OtherProjects

งานติดตั้ง Load Break Switch(SF6) 24kV 630A

Previous Project

งานโรงน้ำตาล มิตรผล ภุเขียว ชัยภูมิ

Next Project