ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นอาร์ดับบลิว วิศวกรรม

NRW Engineering Limited Partnership

ประวัติห้างหุ้นส่วนจำกัดฯ

ห้างหุ้นส่วนจำกัดฯ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2557 จนถึง ปัจจุบัน
เนื่องจากทางห้างหุ้นส่วนต้องการให้บริการการติดตั้งระบบไฟฟ้าครบวงจร
ทั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงงานปักเสาและพาดสายส่งไฟฟ้าขนาดแรงดันต่างๆ
พร้อมอุปกรณ์ในระบบจำหน่ายไฟฟ้าต่างๆ เช่นหม้อแปลงไฟฟ้าและอื่นๆ
ตั้งแต่ 22kV – 33kV และระบบไฟฟ้าด้านแรงต่ำ 400/230 V. รวมถึง
ระบบไฟฟ้าประกอบอาคาร เช่น ระบบแสงสว่าง (Lighting System) และ
ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm) และระบบล่อฟ้า เป็นต้น
โดยทีมงานและวิศวกรมืออาชีพที่มีประสบการณ์มากว่า 10 ปี

งานหลักของเราที่สำคัญได้แก่…

รับปักเสาไฟฟ้า

รับติดตั้งหม้อแปลง

รับติดตั้งหัวเคเบิ้ลแรงสูง termination kit

รับทดสอบสายไฟฟ้าแรงสูง DC Hi-pot Test


ข้อมูลห้างหุ้นส่วนจำกัดฯ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นอาร์ดับบลิว วิศวกรรม
NRW Engineering Limited Partnership.
วันที่จดทะเบียน 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557
หมายเลขทะเบียน 0133557005363
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0133557005363
หุ้นส่วนผู้จัดการ นาย ชัยวัฒน์ เทียบพิมพ์
สถานที่ตั้ง 189/230 ศุภาลัยวิลล์(ปทุมธานี-ศรีสมาน)
ม.1 ซ.ธรรมสุธีร์ ต.บางขะแยง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์/โทรสาร 02-041-6631
สายด่วน : 096-634-6631 , 0648944712
อีเมล Chaiwat.tiabpimp@Hotmail.com


ทีมงานของเรา

NRW Engineering Company Profile

NRW Engineering Company Profile 20 Apr 19