บริการการติดตั้งระบบไฟฟ้าครบวงจร ทั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงงานปักเสาและพาดสายส่งไฟฟ้าขนาดแรงดันต่างๆ พร้อมอุปกรณ์ในระบบจำหน่ายไฟฟ้าต่างๆ

+ รับปักเสาไฟฟ้า
+ รับติดตั้งหม้อแปลง
+ รับติดตั้งหัวเคเบิ้ลแรงสูง termination kit
+ รับทดสอบสายไฟฟ้าแรงสูง DC Hi-pot Test
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นอาร์ดับบลิว วิศวกรรม
NRW Engineering Limited Partnership
Electrical System Installation
บริการการติดตั้งระบบไฟฟ้าครบวงจร ทั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงงานปักเสาและพาดสายส่งไฟฟ้าขนาดแรงดันต่างๆ พร้อมอุปกรณ์ในระบบจำหน่ายไฟฟ้าต่างๆ

+ รับปักเสาไฟฟ้า
+ รับติดตั้งหม้อแปลง
+ รับติดตั้งหัวเคเบิ้ลแรงสูง termination kit
+ รับทดสอบสายไฟฟ้าแรงสูง DC Hi-pot Test
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นอาร์ดับบลิว วิศวกรรม
NRW Engineering Limited Partnership
Electrical System Installation
บริการการติดตั้งระบบไฟฟ้าครบวงจร ทั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงงานปักเสาและพาดสายส่งไฟฟ้าขนาดแรงดันต่างๆ พร้อมอุปกรณ์ในระบบจำหน่ายไฟฟ้าต่างๆ

+ รับปักเสาไฟฟ้า
+ รับติดตั้งหม้อแปลง
+ รับติดตั้งหัวเคเบิ้ลแรงสูง termination kit
+ รับทดสอบสายไฟฟ้าแรงสูง DC Hi-pot Test
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นอาร์ดับบลิว วิศวกรรม
NRW Engineering Limited Partnership
Electrical System Installation
บริการการติดตั้งระบบไฟฟ้าครบวงจร ทั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงงานปักเสาและพาดสายส่งไฟฟ้าขนาดแรงดันต่างๆ พร้อมอุปกรณ์ในระบบจำหน่ายไฟฟ้าต่างๆ

+ รับปักเสาไฟฟ้า
+ รับติดตั้งหม้อแปลง
+ รับติดตั้งหัวเคเบิ้ลแรงสูง termination kit
+ รับทดสอบสายไฟฟ้าแรงสูง DC Hi-pot Test
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นอาร์ดับบลิว วิศวกรรม
NRW Engineering Limited Partnership
Electrical System Installation

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นอาร์ดับบลิว วิศวกรรม

ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2557 จนถึง ปัจจุบัน
เนื่องจากทางห้างหุ้นส่วนต้องการให้บริการการติดตั้งระบบไฟฟ้าครบวงจร
ทั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงงานปักเสาและพาดสายส่งไฟฟ้าขนาดแรงดันต่างๆ
พร้อมอุปกรณ์ในระบบจำหน่ายไฟฟ้าต่างๆ เช่นหม้อแปลงไฟฟ้าและอื่นๆ
ตั้งแต่ 22kV – 33kV และระบบไฟฟ้าด้านแรงต่ำ 400/230 V. รวมถึง
ระบบไฟฟ้าประกอบอาคาร เช่น ระบบแสงสว่าง (Lighting System) และ
ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm) และระบบล่อฟ้า เป็นต้น
โดยทีมงานและวิศวกรมืออาชีพที่มีประสบการณ์มากว่า 10 ปี

งานหลักของเราที่สำคัญได้แก่…

รับปักเสาไฟฟ้า

รับติดตั้งหม้อแปลง

รับติดตั้งหัวเคเบิ้ลแรงสูง termination kit

รับทดสอบสายไฟฟ้าแรงสูง DC Hi-pot Test

 

ผลงานที่ผ่านมา

รับติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง และระบบไฟฟ้าแรงสูง

รับเหมาติดตั้ง จำหน่าย ออกแบบ ให้คำปรึกษางานระบบไฟฟ้าแรงสูง/ดับเพลิง/สุขาภิบาล/สื่อสาร

งานติดตั้งหัวเคเบิ้ล

งานติดตั้งหัวเคเบิ้ล Termination kit ระบบ 22-33kV พร้อมการทดสอบ Hi-Potential Test(DC Hi-Pot)

งานติดตั้งตู้สวิชเกียร์และทดสอบระบบ

รับเหมาติดตั้ง จำหน่าย ออกแบบ ให้คำปรึกษางานระบบไฟฟ้าแรงสูง/ดับเพลิง/สุขาภิบาล/สื่อสาร

 
 

ประสบการณ์มากว่า10 ปี

ห้างหุ้นส่วนจำกัดฯ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2557 จนถึง ปัจจุบัน ให้บริการการติดตั้งระบบไฟฟ้าครบวงจร
ทั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงงานปักเสาและพาดสายส่งไฟฟ้าขนาดแรงดันต่างๆ พร้อมอุปกรณ์ในระบบ โดยทีมงานและวิศวกรมืออาชีพที่มีประสบการณ์มากว่า 10 ปี.